Hvilke punkter er viktig i en Digital strategi

person sitting on chair holding iPad
https://images.unsplash.com/photo-1427751840561-9852520f8ce8?ixlib=rb-1.2.1&ixid=eyJhcHBfaWQiOjEyMDd9&auto=format&fit=crop&w=755&q=80

Så hvordan kan man definere en digital strategi?  En definisjon på digital strategi er at det er en nøye gjennomtenkt plan på hvordan skaffe nye interessenter og kunder ved hjelp av digitale medier og verktøy.  Ved å bruke digitale verktøy, kan du får vite masse data om potensielle kunder for å få større innsikt i hvordan kundereisen er.  Men for at disse dataene skal være til noen hjelp må man vite hvordan man skal tolke de, og dra nytte av dem. Dette er grunnen til at det er viktig å ha en tydelig digital strategi. 

 Hvilke elementer er viktige å tenke på når man skal lage en slik strategi?  I dagens samfunn er det flere millioner mennesker som daglig bruker sosiale medier som Facebook, Instagram og Snapchat til å dele innlegg, like innhold, kjøpe produkter og mer. Dette gjør at bedrifter som markedsfører seg via disse digitale mediene har stor mulighet til å nå ut til nye potensielle kunder ved hjelp av disse plattformene.   Men for at en bedrift skal lykkes med dette handler det ikke bare om å opprette en profil, og håpe at resten går av seg selv, det er viktig å ha en strategi for hvordan man skal nå potensielle kunder digitalt.

For å lage en effektiv strategi er det noen punkter som er svært viktig å analysere.

depth of field photography of man playing chess
https://images.unsplash.com/photo-1523875194681-bedd468c58bf?ixlib=rb-1.2.1&ixid=eyJhcHBfaWQiOjEyMDd9&auto=format&fit=crop&w=751&q=80
  • Mål

For å kunne lykkes som en bedrift er det viktig å ha en visjon for bedriften hva er målet, og hva ønskes å oppnå.  Når man skal sette mål og delmål er det derfor viktig å sette både målbare, realistiske og tidsbestemte mål.  Ved å ha definerte og tydelige mål, er det også mer motiverende å følge utarbeidelsen   for bedriften.

  • kunde innsikt

Dette punktet handler om å vite hvem som er målgruppen for din bedrift.  Er det studenter eller voksne med jobb.  Er det både gutter og jenter, eller bare en av dem. Hvordan er kjøpsadferden, og hvor i kjøpsreisen de er.  Hva er det de liker, og hvorfor liker de akkurat dette.  Hvor befinner de seg, land, storby eller innlandet.  Alt dette er svært viktig for å få innsikt i hvilke personer man skal rette annonser mot.

  • Forstå ditt innhold

Dette punktet handler om å vite hva du selger, hvorfor dette er nyttig for målgruppen, dekker produktet ditt et behov kunden har.  Har du et spennende og engasjerende innhold, er det relevant? For å vite hvordan du skal nå kunder, er det viktig å vite at det du vil selge faktisk kan dekke et behov for målgruppen du vil annonser mot.      

  • Kanalvalg

Dette punktet handler om å vite hvilke kanaler du skal bruker for å nå ut til den tenkte målgruppen.  Ved å velge rett kanal, gir det deg muligheten til å forme og tilpasse annonsene etter formålet som hvert individ har når de bruker kanalen.  Det handler også å vite hvor du kan nå flest. Er det flere innen målgruppen som bruker Facebook eller Instagram, eller en helt annen plattform. Å Velge riktig kanal er en stor faktor for at en digital strategi skal fungere.

  • Analyse av data

Dette går tilbake i punkt 1 igjen, det å tolke å vite hvordan data som er relevant for at bedriften skal bli en suksess.  Gjennom digitale verktøy som Google Analytics eller Facebook Pixel, får du den dataen du trenger for å kunne gjøre de riktige endringene som eventuelt må til.   Når nok data er samlet inn, handler det derfor om å tolke og se over at disse tallene stemmer, med de andre punktene i din digitale strategi.  Den digitale strategien kan ikke anses som komplett før disse dataene er analysert og stemmer overens med tidligere antakelser. 

Konklusjon

Uten å ha en digital strategi vil en visjon og mål være utrolig vanskelig å strekke seg etter. Avgjørelser som blir tatt uten å ha en strategi vil ofte gå feil.  Ved å ha en solid planlagt digital strategi vil et mål være mye lettere å oppnå.  Vi lever i et digitalt samfunn, som stadig er i endring. Hvis man skal kunne tilpasse seg disse endringene, og forbli relevant i markedet, er det utrolig viktig å analysere data og implementere disse.  En god digital strategi er det som kan være forskjellen mellom siste og førsteplass i markedet.  

Kilder:

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *